RIGSFÆLLESSKABETS HISTORIE 1-6

Det umage fællesskab mellem Danmark, Grønland og Færøerne er udfordret. Mange grønlændere og færinger føler, at Danmark stadig har for stor indflydelse på deres samfund, og de ser nye perspektiver.

Klimaforandringer og globalisering åbner for nye handelsruter, olie, mineraler – og indflydelse. I flere hundrede år havde Danmark uindskrænket magt over Grønland og Færøerne – men trangen til selvbestemmelse har længe trængt sig på.

I denne serie fortæller vi de seneste 300 års historie om mødet mellem fangerne, missionærerne, kongerne og fiskerne. Er der stadig grundlag for et fællesskab?

CREDITS

TILRETTELÆGGELSE
Jakob Gottschau & Martin Breum

FOTO
Jakob Gottschau & Kenneth Sorento

KLIP
Kenneth Sorento, Jens Pedersen, Peter Bak

MUSIK
Niels Mosumgaard

LYD
Lars Rasmussen

GRAFIK
Eng Agger

POSTPRODUKTION
Torben Ager Andersen

RESEARCH
Tupaarnaq Rosing Olsen, Lise Penter Madsen, Ole Wich

INDTALING
Rasmus Ahlmark Jensen

PRODUCERET MED STØTTE FRA
Danmarks Radio
Villum Fonden
15 Juni Fonden
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Direktoratet for Uddannelse, Nuuk
Air Greenland
Sportsgoodsfonden
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Ernst og Vibeke Husmans Fond